News

Check out market updates

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Izjava odgovornosti

Informacije na ovoj stranici objavljene su u dobroj namjeri, te smo, u mjeri koja je bila moguća, provjerili njihovu autentičnost i vjerodostojnost. No, unatoč tome, ne možemo jamčiti za točnost i ispravnost informacija, te se odričemo odgovornosti u slučaju nastanka materijalne ili druge štete od prikazivanja i korištenja istih. To se posebno, ali ne isključivo, odnosi na: tekstove i slike primljene od trećih osoba i čitatelja, sadržaj stavljen na forumu od članova foruma, linkove na druge web stranice, fontove, dokumente, ostali download sadržaj i drugo.

Pravila o privatnosti

Garantujemo da se osobni podaci prikupljeni na portalu Cicko.ba neće prikazati ili ustupati trećim osobama, osim uz pristanak korisnika.

Portal Cicko.ba ustupa usluge oglašavanja trećim stranama, dakle drugim Firmama koje nemaju nikakve veze s portalom Cicko.ba, tako da portal Cicko.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za navedene oglase. Te Firme mogu koristiti podatke (koji ne uključuju Vaše ime, adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj) o Vašim posjetima ovoj i drugim web lokacijama kako bi ponudili oglase o proizvodima i uslugama koje Vas po vašim interesima zanimaju.

Uvijeti korištenja

Sadržaj (članci, slike, tekstovi, dokumenti i ostalo) portala Cicko.ba zaštićen je.

Bez dozvole uredništva Cicko.ba izričito je zabranjeno: komercijalno korištenje na bilo koji način bilo kojeg dijela portala Cicko.ba, ili objava sadržaja ovog portala na drugim web stranicama, tiskovinama, letcima i dr. bilo kao cjeline ili samo dijelova, u neizmjenjenom obliku ili djelomično izmijenjenom. 
Za dozvolu reprodukcije, tiska, preradu, stavljanje na raspolaganje javnosti i sva druga korištenja ovih autorskih djela javite se uredništvu E-Mailom na: info[at]cicko.ba

Bez odobrenja autora dopušteno je sljedeće: 
Pohranjivanje i spremanje autorskog djela na računalo, disk ili drugo sredstvo pohrane podataka radi korištenja za osobne potrebe.
Citirano navođenje tekstualnih ulomaka i dijelova autorskog djela u blogovima, na forumima i sličnim objavama fizičkih osoba, pod uvjetom da se naznači izvor: www.cicko.ba i, ako je naveden, autor djela iz kojeg se citira.
Potrebno je posebno napomenuti da je nad dijelom fotografija objavljenih na portalu Cicko.ba autorsko pravo pridržano od raznih autora, od kojih smo dobili pravo objave fotografija na ovom portalu, to su razni oglasivaci . Ujedno naglašavamo da su fotografije, logotipi i znakovi unutar svih kategorija djelatnosti, sponzoriranih članaka, galerija vlasništvo cijenjenih firmi pored čijih podataka su postavljene te su stavljene u svrhu predstavljanja njihovih djelatnosti.

Slanjem sadržaja na portal Cicko.ba pošiljatelj ili posjetitelj stranice se slaže da te sadržaje ustupa portalu Cicko.ba kao posredniku, na slobodno korištenje i objavu na neodređeno vrijeme bez naknade, u slucaju da se predmet preko Agencije CICKO d.o.o. proda,zamjeni ili iznajmi u tom slucaju nama pripada zastupnicka provizija!

 

Zastupnička provizija

CICKO d.o.o. zadrzava pravo na uzimanje posrednicke provizije 3% od prodajne cijene  nekretnine obostrano.

Zamjena nekretnine provizija 2% obostrano.

Najam nekretnine 1 kirija po godini zakupa.

Ko placa proviziju?

Proviziju placaju nalogodavci onaj ko Prodaje nekretninu i onaj ko kupuje!

Sadržaj ovih uvjeta korištenja i pravila o privatnosti može se mijenjati o čemu portal Cicko.ba nije dužan obavijestiti korisnike.